top of page

PAKIETVIP

Etapy współpracy

1. Płatność i umowa

Współpracę rozpoczynamy od podpisania umowy (wzór umowy) oraz uiszczenia opłaty wdrożeniowej 1200 zł brutto. Na tym etapie organizacja otrzymuje także dostęp do akademii Webup!

Opłata wdrożeniowa podlega zwrotowi w przypadku nieotrzymania kwalifikacji do Google Ad Grants.

3. Audyt WWW

Na tym etapie, Webup! sprawdza za pośrednictwem narzędzia Page Speed Insights jakość strony www organizacji, sugerując ewentualne zmiany na potrzeby aplikacji do programu. 

5. Ankieta dot. kampanii

Po zakwalifikowaniu do programu Google Ad Grants będziemy prosić Cię o uzupełnienie ankiety dot. kampanii. W tym: informacje o Twojej grupie docelowej, cel kampanii, itd. 

Na tym etapie organizacja opłaca pierwszy miesiąc współpracy (1200 zł brutto) i rozpoczynamy działania. 

7. Uruchomienie kampanii

Po Twojej akceptacji zaproponowanych kampanii, wprowadzamy ustalone kampanie na konto.

2. Formularz onboardingowy

Dzięki formularzowi Webup! otrzymuje od organizacji wszystkie informacje i dokumenty do przeprowadzenia aplikacji do programu Google Ad Grants. W tym: statut, odpis z KRS, dane do rozliczeń, itd. 

Dla organizacji, które już korzystają z programu Google Ad Grants prosimy na tym etapie także o informacje nt. kampanii:

4. Aplikacja o grant

Jeśli organizacja nie korzysta jeszcze z programu Google Ad Grants, Webup! w imieniu organizacji aplikuje do programu.

W tym: rejestracja Techsoup, rejestracja Google dla Organizacji Non-Profit, aplikacja o grant.

6. Audyt treści www i propozycja kampanii

Po zakwalifikowaniu do programu Google Ad Grants audytujemy treść Twojej strony internetowej, aby zmaksymalizować wyniki kampanii. Wraz z audytem otrzymujesz propozycję kampanii, w tym: opisów reklam, słów kluczowych, konwersji, itd.

8. Stała współpraca

Po zaakceptowanej propozycji kampanii i wprowadzeniu kampanii na konto  rozpoczynamy stałą współpracę, zarządzając kampaniami reklamowymi organizacji. 

Poza comiesięcznym raportem organizacja ma ciągły kontakt z opiekunem konta. 

 ❤️ 

bottom of page