top of page

Efektywny marketing NGO działających na obszarach wiejskich [FAOW]


9/07/2021 mieliśmy okazję prowadzić webinar na spotkaniu organizowanym przez naszego partnera FAOW (Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich)


Webinar „Efektywny marketing NGO działających na obszarach wiejskich” dotyczył:

  • Google Ad Grants – w tym o procesie rekrutacji do programu – dofinansowaniu do 10 tys. USD miesięcznie dla organizacji non-profit;

  • najczęstszych błędach oraz najlepszych praktykach w korzystaniu z dofinansowania działań promocyjnych;

  • metodach zwiększenia efektywności działań marketingowych (w tym kampanii fundraisingowych) dzięki zastosowaniu narzędzia marketing automation;

  • powiadomieniach push oraz chatbotach;

  • efektywnym zwiększaniu rozpoznawalności organizacji dzięki kampaniom remarketingowym.


Spotkanie tematyczne odbyło się w ramach projektu „Rozwój FAOW, czyli wzmacniamy głos pozarządowej wsi” realizowanego dzięki dotacji otrzymanej od Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.Dziękujemy za możliwość wystąpienia i do zobaczenia na kolejnym wydarzeniu!
Comments


bottom of page